INFO

 

image001

POLSKO – DUŃSKIE DOFINANSOWANIA DO POMP CIEPŁA

16 maja 2017 !

DOTACJE DO POMP CIEPŁA MARKI DANFOSS

Dla wszystkich Klientów ENGINEERING&DESIGN ceny pomp ciepła obniżone o 4000 zł! Dodatkowo każdy z naszych Klientów otrzyma na zakupioną pompę 5-letnią gwarancję. Zachęcamy do zakupu od 15 maja do 15 lipca (odbiór do 31 sierpnia).

Więcej informacji poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.

***

kama

ENGINEERING & DESIGN

15 marca 2017 

Engineering & Design miał przyjemność zaprezentować się w lokalnej telewizji TV TOYA. Sprawdźcie jak wyszło.

***

DSC_0187

HOTEL PODKLASZTORZE W SULEJOWIE

31 stycznia 2017 

Nasza firma wykonuje projekt instalacji wentylacji oraz klimatyzacji w Hotelu Podklasztorze w Sulejowie. Ten zabytkowy obiekt stanowi cześć zespołu opactwa cysterskiego, które niegdyś służył jako zabudowania obronne i budynki gospodarcze. Hotel Podklasztorze wraz z kościołem pw. św. Tomasza Kantauryjskiego są najlepiej zachowanym przykładem budownictwa cysterskiego z okresu architektury romańskiej w Polsce.

***

engineering & design sala operacyjna

ZAKŁAD OPIEKI MEDYCZNEJ W KROTOSZYNIE

24 lipca 2016

 

Firma Engineering and Design jest w trakcie wykonywania projektu instalacji wentylacji i klimatyzacji dla Zakładu Opieki Medycznej uwzględniającego sale operacyjne, gabinety lekarskie oraz kompleks SPA w Krotoszynie (woj. wielkopolskie).

***

engineering & design coffy factory

COFFEE FACTORY W SUKCESJI (Łódź)

24 lipca 2016

Trwają prace instalacji sanitarnych w kawiarni Coffy Factory w nowo powstałym budynku Centrum Handlowego Sukcesja w Łodzi przy Aleji Politechniki – trzeciego co do wielkości centrum handlowego w Łodzi.

***

engineering & design DOFINANSOWANIA

DOFINANSOWANIA NA INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE

30 czerwca 2016

Planujesz rozpocząć nową inwestycję budowlaną lub modernizację już istniejącej?

Pomyśl ekologicznie dla środowiska i własnej kieszeni!

Firma Engineering and Design pomoże uzyskać dla Ciebie dofinansowanie na inwestycje proekologiczne na terenie województwa łódzkiego na:

* nowe źródła ciepła oparte na odnawialnych źródłach energii
* modernizację istniejącej kotłowni olejowej, propan-butan, ekogroszek itp.
* rekuperację,
* kolektory słoneczne,
* przydomowe oczyszczalnie ścieków
* przyłącza kanalizacyjne.

Na lata 2015-2017 został rozpisany program wsparcia w formie dotacji na spłatę kapitału kredytów bankowych, został opracowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków na rok obecny potrwa do 30.09.2015 i prowadzony jest przez określone placówki bankowe. Dotacja w wysokości 30% na nowe inwestycje, 40% na modernizację istniejących.

Wsparcie finansowe udzielane jest dla osób fizycznych będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w województwie łódzkim, a oddanie budynku do użytkowania nastąpi nie później niż w terminie jednego roku od daty udzielania dotacji. Pomoc finansowa jaką się zajmujemy udzielana jest w trzech kategoriach.

I Modernizacja źródeł ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Poniżej przedstawione są warunki jakie należy spełnić:

 1. Dotacje przyznawane są dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania
 2. Wykonanie nowego źródła ciepła opartego o odnawialne źródła energii oraz źródeł odnawialnych służących produkcji energii
 3. Modernizację wewnętrznej instalacji źródła ciepła opalanego węglem lub jego pochodnymi min.eko-groszkiem na nowe źródło np. pompę ciepła (gruntową lub powietrzną) bądź kotłownie gazową
 4. Za koszty kwalifikowane uznaje się:
 •  Koszt sporządzenia audytu energetycznego lub analizę bilansu ciepła
 • Zakup i montaż nowych urządzeń grzewczych tj. kotły, pompy ciepła oraz wykonanie lub modernizację instalacji c.o. i c.w.u.
 • Odwierty w przypadku poboru ciepła przez sondy gruntowe;
 • Wykonanie instalacji gazowej na terenie i w obiekcie odbiorcy gazu, z uwzględnieniem prac ziemnych niezbędnych do położenia ww. sieci;
 • Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych – jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2.500,00 zł za 1m2 powierzchni czynnej absorbera energii słonecznej;
 • Koszty budowy lub modernizacji węzła cieplnego w zakresie c.o. i c.w.u. (dopuszcza się wykonanie węzła cieplnego jedynie na potrzeby c.w.u.) oraz koszty wykonania lub modernizacji przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej, (w tym również w celu odłączenia budynku od węzła grupowego);
 • Zakup i montaż instalacji rekuperatorów;
 • Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych oraz innych źródeł do pozyskiwania energii odnawialnej przy uwzględnieniu, iż koszty kwalifikowane nie mogą przekroczyć kwoty 6.300,00 zł/kWe mocy źródła.

5. Koszty kwalifikowane nie mogą przekroczyć:

 • dla kotłowni opalanych olejem/gazem – 800,00 zł/kW mocy znamionowej;
 • dla kotłowni opalanych biomasą – 1.000,00 zł/kW mocy znamionowej;
 • dla ogrzewania realizowanego za pomocą pompy ciepła:
  • z powietrznym wymiennikiem ciepła – 2.500,00 zł/kW mocy znamionowej;
  • pozostałe – 2.000,00 zł/kW mocy znamionowej;

II Wykonanie oczyszczalni ścieków

 1. Nieruchomość powinna znajdować się na terenie, na którym nie przewiduje się w okresie minimum 3 lat od złożenia wniosku o dotację budowy zbiorczej kanalizacji
 2. Program nie obejmuje wykonania poś dla obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz dla nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjne
 3. Wymogi jakie należny spełnić:
 • Likwidacja dotychczasowego bezodpływowego zbiornika na ścieki (szamba) i wybór rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków (poś) uzależniony od wymaganego na danym terenie stopnia oczyszczenia ścieków, warunków gruntowo-wodnych, wielkości działki oraz liczby domowników.
 • Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z wymogami uwzględniającymi zachowanie minimalnych odległości od różnych obiektów i wód gruntowych określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r.
  Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz wprowadzenie ścieków do ziemi lub do urządzeń wodnych zgodnie z wymogami określonymi rozporządzeniem Ministra Środowiska
  w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz.U.
  z 2006r. Nr 137, poz. 984).
 • Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przez firmę dysponującą osobą z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Dopuszcza się także wykonanie poś we własnym zakresie, pod warunkiem przeprowadzenia prac pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi – posiadającej uprawnienia o których mowa powyżej.
 • Wykorzystanie do budowy oczyszczalni wyłącznie urządzeń nowych, posiadających aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie według obowiązujących przepisów prawa budowlanego (urządzenia powinno posiadać znak CE lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566 – dostarcza producent/dystrybutor).
 • Należyte użytkowanie oczyszczalni przez Beneficjenta tj. stosowanie bioaktywatorów, czyszczenie filtru, wywożenie osadu, itp., zgodne z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta. Powyższe może podlegać kontroli Funduszu w całym okresie trwałości zadania.

4. Koszty kwalifikowane nie mogą przekroczyć 10.000,00 zł i obejmują

 • Zakup materiałów i urządzeń
 • Wykonanie robót budowlano- montażowych

III Wykonania przyłączy kanalizacyjnych, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych.

 1. Koszty kwalifikowane:
 • zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przyłącza;
 • wykonanie robót budowlano – montażowych realizowanego przyłącza;
 • koszty kwalifikowane nie mogą przekroczyć kwoty 1.000,00 zł za 1 mb wykonanego przyłącza.

źródło: http://www.wfosigw.lodz.pl/

***

engineering & design targi

TARGI BUDOWLANE W KALISZU

31 marca 2016

ZAPRASZAMY NA TARGI!

W dniach 11-12 kwietnia 2015 roku odbędzie się kolejna edycja Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w Kaliszu. Firma Engineering and Design weźmie w nich również udział, znajdą nas Państwo na stoisku 14A. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

button_linebreak-512

© wszelkie prawa zastrzeżone: Engineering and Design Marcin Waś