FOTOWOLTAIKA

Fotowoltaika, systemy solarne Łódź – coraz więcej gospodarstw domowych oraz firm z sektora MŚP decyduje się na zamontowanie w budynku instalacji fotowoltaicznej. Według raportu Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV z 2016 roku wynika, że w ujęciu rok do roku łączna moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce wzrasta o 850%. Systemy fotowoltaiczne to nie tylko sposób na oszczędności w obszarze zużycia energii. To także rozwiązanie bezemisyjne i w pełni ekologiczne.

Fotowoltaika
gal4r
o-SOLAR-PANELS-HOUSE-facebook
solar-power-862602_640

Zasada działania systemów fotowoltaicznych jest prosta. Panele fotowoltaiczne są wyposażone w tzw. ogniwa fotowoltaiczne. Kiedy temperatura i natężenie promieniowania wzrasta, ogniwa podlegają efektowi fotowoltaicznemu, w wyniku którego powstaje prąd stały. Jest on następnie przekształcany przez falownik (inwerter) w prąd zmienny o takich samych parametrach jak prąd w publicznej sieci energetycznej. Różni się on jednak częstotliwością, która w przypadku energii z paneli fotowoltaicznych jest nieco większa. Sprawia to, że prąd z sieci publicznej jest niejako wypychany, a co za tym idzie, najpierw użytkowany jest prąd z energii słonecznej. Zaletą systemów fotowoltaicznych jest również możliwość odsprzedawania nadmiaru wytworzonej energii dzięki tzw. licznikowi dwukierunkowemu, który zlicza energię wykorzystaną z sieci publicznej i do niej przekazaną. System solarny nie wymaga przebudowy istniejącej instalacji elektrycznej, dzięki czemu jego montaż można przeprowadzić w niemal każdym istniejącym budynku, co pokazują realizacjefirmy Engineering & Design w Łodzi oraz  innych miastach Polski.

W naszych realizacjach wykorzystujemy produkty:

button_linebreak-512

© wszelkie prawa zastrzeżone: Engineering and Design Marcin Waś